WAY-UP

  • מיקום:

    WAY-UP, רמת גן

  • שטח:

    60 מ"ר

  • ייעוד:

    חנות נעליים

מכתב המלצה

אלינוצ'קה, תודה ענקית לך על יצירתיות שלך, על טעם ללא דפי, על מוכנות תמידית לעזור, להסביר, לייעץ.
על הזמן שלך ועל הסבלנות רבה! על הנפש הגדולה ועל תמיכה. ובכלל, על זה שאת קיימת)))
מקצועית כל כך, יפה כל כך ואנושית כל כך!

wave